Ubezpieczenie cargo

Ubezpieczenie cargo

Posiadamy bezpośredni dostęp do ubezpieczenia cargo na 110% wartości towaru. Każdy pojedynczy transport na życzenie Klienta może zostać dodatkowo ubezpieczony i potwierdzony certyfikatem dostarczonym przez ubezpieczyciela.