Oferta

LTL (less than truck load)

Organizujemy spedycję oraz transport przesyłek drobnicowych w imporcie i eksporcie. Mamy rozwiniętą własną sieć podwykonawców, co pomaga nam w realizowaniu przewozów drogowych i kabotażowych także we wszystkich krajach Europy.

Realizujemy transporty w kontroli temperatury oraz przewozy ładunków niebezpiecznych ADR.

 

FTL (full truck load)

Realizujemy kilkaset transportów miesięcznie, wykorzystując do tego naczepy plandeki, firanki, chłodnie.

Mamy duże doświadczenie w organizacji transportów ładunków ponadgabarytowych oraz towarów o wysokiej wartości, w tym m.in. leków i opakowań farmaceutycznych, produktów dla branży automotive, telewizorów, maszyn a nawet silników do samolotów. Mamy również doświadczenie w transporcie opakowań plastikowych. Zajmujemy się całopojazdowymi transportami ADR.

 

LCL (less than container load)

Organizujemy odbiory ładunków drobnicowych z portów morskich, lotniczych oraz terminali kolejowych w Polsce i na świecie. Miesięcznie jesteśmy odpowiedzialni za około 200 przesyłek do odbioru lub dostawy przy realizacji tego rodzaju transportów.

Najczęściej organizujemy drogowy transport drobnicowy z takich miast jak: Gdańsk, Gdynia, Łódź, Hamburg, Amsterdam, Duisburg, Grace Hollage czy też okolic Warszawy, która jest miejscem rozformowania konsol importowych w przypadku transportu kolejowego.

 

FCL (full container load)

Zajmujemy się odwozami i dostawami kontenerów kolejowych oraz morskich. Realizujemy transporty z takich terminali jak : Malaszewicze, Łódź, Poznań, Sławków, Norymberga, Duisburg, Tilburg, Mediolan, Budapeszt oraz Gdańsk, Gdynia, Hamburg, Bremerhaven, Amsterdam czy Koper.

Każdego miesiąca jesteśmy odpowiedzialni za transport ponad 300 kontenerów 20 i 40’ typu DV czy HC. Mamy własną dużą sieć podwykonawców, z którymi jesteśmy związani umowami. Bazujemy na doświadczeniu, elastyczności i wieloletniej współpracy z tymi samymi, sprawdzonymi przewoźnikami.

Przy realizacji transportów w imporcie możemy pomóc przy przekazie celnym natomiast przy eksporcie przy wystawieniu dokumentu EX1 czyli deklaracji eksportowej.

 

Ubezpieczenie cargo

Posiadamy bezpośredni dostęp do ubezpieczenia cargo na 110% wartości towaru. Każdy pojedynczy transport na życzenie Klienta może zostać dodatkowo ubezpieczony i potwierdzony certyfikatem dostarczonym przez ubezpieczyciela.

 

Odprawy celne

Posiadamy bezpośredni dostęp do agencji celnej, z którą współpracujemy od wielu lat w zakresie odpraw i wszystkich możliwych procedur celnych. Zapewniamy pełne wsparcie w zakresie procesów celnych z pomocą agencji celnej przy realizacji z naszej strony transportu drogowego.

Nasza wieloletnia współpraca z agencją celną pozwala na większą elastyczność i kompleksowość usług.

 

Magazynowanie

Posiadamy magazyny celne w Małaszewiczach, Łodzi, Warszawie, Sławkowie, Gdyni, Gdańsku i Wrocławiu, a także dostęp do magazynów naszych partnerów w Niemczech, Czechach, Holandii i na Węgrzech.

W naszych magazynach przeprowadzamy konsolidację, przeładunki, zabezpieczenie towarów, rozładunek i załadunek kontenerów kolejowych, prowadzimy cross docking.