LTL

LTL (less than truck load)

Organizujemy spedycję oraz transport przesyłek drobnicowych w imporcie i eksporcie. Mamy rozwiniętą własną sieć podwykonawców, co pomaga nam w realizowaniu przewozów drogowych i kabotażowych także we wszystkich krajach Europy.

Realizujemy transporty w kontroli temperatury oraz przewozy ładunków niebezpiecznych ADR.